Logo_A-Styria Tech
O nás

Společnost IBTP Koschuch byla založena v roce 2010. Jejím cílem je poskytovat aplikačně orientované fyzikální metody podnikům a soukromým osobám. Na rešení konkrétního problému bude sestaven tým vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a externích partnerů.Zakladatel DI Dr. Richard Koschuch
1990-1998
Studium technické fyziky na Technické univerzitě v Grazu, diplomová práce byla provedena na Ústavu jaderné fyziky TU-Graz


1998-2002
Studium technických věd na Technické univerzitě v Grazu, disertační práce byla provedena na Ústavu pro výzkum rentgenových struktur a biofyziky Rakouské akademie věd


Kariéra:

1998-2003
Zaměstnán v Ústavu pro výzkum rentgenových struktur a biofyziky Rakouské akademie věd

2002-2006
Vedení vývoje a výroby ve společnosti Hecus X-Ray Systems GmbH

2006-2008
Fyzik a řídící pracovník monitorování životního prostředí v kompetenčním středisku pro radonu a radioekologii v Rakouské zdravotnické agentuře (AGES) v Linci.

2009
Přípravy na založení společnosti IBTP Koschuch

2010-2015
Vedení vývoje a výroby ve společnosti H&S Hochfrequenztechnik GmbH
 
2010
Zřízení IBTP Koschuch